Serwis Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w Warszawie, Radomiu, Płocku oraz w całym woj. mazowieckim

Szkoły podstawowe mazowieckie(miejscowość)
publiczność
specyfika
struktura
organ prow.
Znaleziono wszystkich: 6
96-500 Sochaczew, Al. 600 Lecia 66 B
tel. 468623037
96-500 Sochaczew, 15 Sierpnia 44
tel. 468622276
96-500 Sochaczew, Hanki Sawickiej 5
tel. 468622461
96-500 Sochaczew, Staszica 25
tel. 468622108
96-500 Sochaczew, Fryderyka Chopina 99
tel. 468633777

Ostatnia globalna aktualizacja: sierpień 2013
Podstawowe informacje o sprawdzianie, który będzie obowiązywał od roku szkolnego 2014/2015. Zasady ogólne, części oraz przebieg sprawdzianu, zadania i wyniki, zwolnienia dla laureatów konkursów i olimpiad.
Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
Termin sprawdzianu został wyznaczony na dzień 1 kwietnia 2014 o godz. 9.00 - jest to wtorek.
Po raz ostatni, w naborze zimowym 2013, można zdobyć zawód Ratownik Medyczny i Dietetyk w 2 lata i bez matury. Od września 2013 zdobycie uprawnień państwowych w tych zawodach będzie wymagało już 3 lat nauki.